Achtergrond

Enige tijd geleden heeft de Internationale Organisatie voor Standaardisatie besloten dat alle Standaarden zijn c.q. worden herschreven in het formaat dat is gebaseerd op de “Annex SL”. Hiermee is/wordt gezorgd voor een High Level Structure (HLS):

Afbeeldingsresultaat voor ISO
ISO


Doelen HLS

  • Een verplichte algemene structuur voor alle managementsysteem standaarden;
  • Gestandaardiseerde terminologie te gebruiken;
  • Gestandaardiseerde en eenduidige managementsysteem vereisten;
  • Standaard teksten voor standaard vereisten.

Voordelen

  • Integrale aanpak
  • Makkelijker samenvoegen van bestaande certificaten;
  • Makkelijker uitbreiden met nieuwe certificaten;
  • Vergrootte beheersbaarheid in minder tijd;
  • Kostenbesparing

Schematische weergave


Samengevat hebben alle ISO-standaarden een identieke structuur met identieke tekst, zoals hieronder schematisch weergegevenInteresse?

Meer informatie over de HLS en implementatie hiervan binnen uw organisatie? Neem dan CONTACT met mij op!